Oxymoróny, Omnimoróny a další nová jazyková zvířátka

Na počátku byl rozhovor. Jak už to tak bývá, ovíněný rozhovor v ovíněném kolektivu. Proběhlo to nějak takhle:

Kdosi z přítomných pronesl cosi, co si odporovalo. Prémiový jogurt, nebo tak něco.

“Slyšels to? Ty vole, tyhlety protimluvy.“

Zbyhněv ukazuje na plechovku na stole: “Hm, Gambrinus excelent

Inženýr, informatik, jaderný fyzik a bubeník v jedné osobě, dorazivší Fábií v hate péčku: “Škoda auto…”

***

O inherentních oxymoronech už jsme si řekli v jednom z předcházejících článků. Jedná se o sousloví, nejobvykleji prostě kombinaci podstatného a přídavného jména (contradictio in adiecto), které si vnitřně protiřečí.

Kulatý čtverec, suchá voda, zelená ekonomika. 

Dále pravá dýha, ušlechtilý plast, pravá kůže alcantara (čili koženka, tedy nepravá kůže), socialismus s lidskou tváří, exkluzivní nabídka (nabídka = inkluze, tedy opak exkluze), dietní bůček, německá kuchyně, italské hospodářství, interní vyšetřování, společenské vědy, protikorupční úrad, reformní komunista, obuv Baťa, maso z Alberta, výhodný úvěr, kompetentní úřad, alternativní medicína, bývalý estébák, nepolitická politika, vláda rozpočtové odpovědnosti, objektivní zpravodajství, Tesco finest, mediální expert, genderová studia (apriorní ideologie bez induktivního uvažování je opak studia), velké espresso, americká angličtina (je zažitá série spellingových chyb v  angličtině britské, se s tim smiřte), švýcarský humor, Microsoft Excel (!), politický podnikatel, populární hudba, pracovník magistrátu, levicová ekonomie, poctivý bujón, zaručený výnos, nevýrazný Zbyhněv.

Potud osvěžení látky z minula. Vedle jednoduchých inherentních oxymoronů dále existují i vyšší levely, které tímto uvádím do povědomí i jazyka: omnimorony, komplexní misnómery a paradoxní antonyma.

Je možné, že pro uvedené jazykový fíčurinky existují zavedené technické termíny, o kterých zatím nevím. V takovém případě si je rád doplnim a čelendžuji lingvisty v opecenstvu, nechť přispějí svým troškou do mlýna.

Tedy rovnou k definicím:

Omnimoron

Omnimoron je takový složený název, ve kterém si všechny konstituenty vzájemně odporují, a oxymoron až nonsens je jakákoliv jejich částečná či úplná kombinace.

České kulturní elity. 

Sociálně ekologické hospodářství.

Volnost, rovnost, bratrství.

Nezávislá ruská média.

Čtenář si povšimne, že z žádných tří ani kterýchkoliv dvou slov v každé skupině nelze složit nic, co by pojmenovávalo něco reálného.

Komplexní misnómer

Je složený název, ve kterém všechny užité konstituenty odporují popisované skutečností. Zatímco u omnimoronu si jednotlivá slova odporují navzájem, u komplexního misnómeru odporují všechna jednotlivě popisovanému. To může znít příliš akademicky, ale koncept jednoduše ozřejmí názorné příklady:

Korejská lidově demokratická republika 

která není ani lidová, ani demokratická, ani republika.

Svatá říše římská

 která nebyla ani svatá, ani říše, ani římská.

Sociálně-tržní hospodářství

které není ani sociální, ani tržní, a už vůbec ne hospodárné (ale není to omnimoron, protože “tržní hospodářství” už je sémanticky legitimní kombinace)

Trvale udržitelný rozvoj

který je souborem přechodných a neudržitelných pokusů o stagnaci.

Kontroverzní podnikatel

je zavedené označení pro lidi, kteří nejsou ani kontroverzní (protože názor na ně je převážně jednotný), ani podnikatelé.

Fairtrade

není ani fér, ani obchod

Velká říjnová socialistická revoluce

která mj. proběhla v listopadu.

Paradoxní antonymum

Je takové slovo, které zpřídavněním či jinou formální změnou získalo význam přesně opačný, než má jeho kořen.

intelekt vs. intelektuál 

(intelektuálové bývají obvykle blbci)

sociální vs. socialistický

(socialismus hrubě škodí potřebným)

kvalita vs. management kvality

(QM nesouvisí s kvalitou produktu vůbec nijak, ba její dosahování obvykle komplikuje a prodražuje)

myslet vs. myslivec

(lovečtí psi plní roli externího procesoru a zvyšují kolektivní inteligenci celku o 300%)

právo vs. právník

(to snad není potřeba osvětlovat)

Bonus: A naopak překvapivá synonyma:

Sociolog, debil.

Read 3 comments

  1. Pingback: “Společnost je zkažená”? Ani náhodou. Možná lidi. | Zbyhnev.com

  2. Pingback: Zdravoběda 1: jak skutečně zhubnout | Zbyhnev.com

Leave a Reply

A prosvištíme si matematiku, abychom dokázali, že nejsme spambot (poděkujte Číňanům): *